Isten hozott!

Erdély-Honismereti Fotóalbumok

Erdély – Honismereti Fotóalbumok

Hosszú évek óta járjuk Erdély tájait. Aprólékos munkával feltérképeztük, lefotóztuk a történelmi Székelyföldet. Munkánkat fotóalbumok formájában tárjuk olvasóink elé, melyekből évente többet is megjelentetünk. Jelenleg a Kárpátok koronájának déli részénél tartunk, az Ősvárakat kutatjuk. Honlapunk képekkel illusztrált beszámoló több évtizedes kutatómunkánkról, szakmai gyűjtésünkről. Folyamatosan frissen tartjuk, a Bejegyzésekben fotóalbumaink tartalmát tesszük közzé.

Kategória: A Kulisszák mögött | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kudzsiri-havasok (Surján) – Nyolcadik rész – Sebesláz

Sebeslázzal szemben a szászcsóri vártető — előtérben pusztuló fekete fenyők - GPS: 45,52.0206N 23,35.0253E

Sebeslázzal szemben a szászcsóri vártető — előtérben pusztuló fekete fenyők – GPS: 45,52.0206N 23,35.0253E

Sebesláz település Szászsebestől 11 km-re délre, a Sebes folyó jobb partján, a Kudzsiri-havasok peremén fekszik. Neve szláv eredetű, mind a magyarban, mind a románban meghonosodott láz szó erdei tisztást, kaszálót jelent. A sebeshelyi uradalom román faluja volt Fehér, majd Alsó-Fehér vármegyének a Királyföld által körülzárt területén. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kudzsiri-havasok (Surján) – Hetedik rész – Szászcsór vára

Szászcsór vára
(É 45°52.285, K 023°34.490)

Szászcsór

Szászcsór

Szászsebestől délre, a Sebes-patak mentén terül el Szászcsór község. A falu déli széle mellett emelkedő 359 méter magas hegyen a kutatások szerint már a 12-13. században vár épült. Az alatta fekvő települést 1309-ben sub castro Petri néven említik. Ez a falu a kelneki grófoké volt, feltehetően a vár is az ő kezükön lehetett. 1531-ben a császárhű Horvát János birtokolta, ezért Szapolyai János hívei megostromolták és lerombolták. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kudzsiri-havasok (Surján) – Hatodik rész – Péterfalva – várrom

Péterfalva – várrom
(É 45°55.236, K 023°33.248)

A várrom borostyánnal befutott tornya (Péterfalva-várrom)

A várrom borostyánnal befutott tornya (Péterfalva-várrom)

Péterfalva község a Szebeni-havasokhoz tartozó, Szerdahelyi- és Szászsebesi-hegységet elválasztó, itt északra tartó Sebes folyócska mellett fekszik. A helység 1309-ben villa Petri néven jelentkezett a forrásokban. 1309-ben templomát, illetve papját, Mihályt említik, aki a Sebesi dékánság papjai között a székes káptalannal folytatott perben részt vett. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kudzsiri-havasok (Surján) – Ötödik rész – Kudzsir vára

Kudzsir vára
(É 45°49.651, K 023°21.921)

A várdomb (Kudzsir vára)

A várdomb (Kudzsir vára)

A Kudzsiri-havasok északkeleti részét a Szebeni-havasokhoz tartozó – Szászsebesihegységtől elválasztó – Kudzsir-patak völgyében fekszik Kudzsir
település. A tőle délkeletre emelkedő 506 méter magas Várhegyen egykor dák erődítmény állt, amelynek maradványaira a középkorban szintén
várat emeltek. A Várhegy majdnem szabályos kör alakú felső platójának délnyugat felé egy elkeskenyedő nyúlványa van. Az 1977-1983 között itt
zajló régészeti feltárások megtalálták a plató délnyugati nyúlványát leválasztó árkot, valamint lokalizálták a leválasztott területen álló középkori
fatorony maradványait. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kudzsiri-havasok (Surján) – Negyedik rész – Ósebeshely vára

Ósebeshely vára
(É 45°45°471, K 023°15.288)

A torony alatti ívelt bejárat romjai (Ósebeshely vára)

A torony alatti ívelt bejárat romjai (Ósebeshely vára)

A Kudzsiri-havasok északnyugati oldalában, Ósebeshely falu felett, 523 méter magas hegyen állnak a vár romjai. A várat oklevelek nem említik, a kutatások szerint a 13. század táján építették és talán még a 15. században is lakták. Romjai a 20. század elején még jóval magasabbak voltak, mint manapság. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kudzsiri-havasok (Surján) – Harmadik rész – Dák várak

Sarmizegetusa

Templomok alapjai a városfalakon kívül (Sarmizegetusa) - GPS: 45,37.3841N 23,18.6278E

Templomok alapjai a városfalakon kívül (Sarmizegetusa) – GPS: 45,37.3841N 23,18.6278E

A Kr. e. 1. évezred kezdete körül alakult ki a dák ókori népcsoport, s az írott történelembe való belépésük után két évszázaddal a Római Birodalom vetett véget önállóságuknak. A rövid római uralom (165 év), a tartomány teljes kiürítése és a román nyelvből hiányzó középkori görög réteg miatt az úgynevezett dákó–román folytonosság-elmélet erősen kétséges. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kudzsiri-havasok (Surján) – Második rész – Vereskő vára

Vereskő vára (É 45°36.140, K 023°09.829)

Vereskő vára

Vereskő vára

Vereskő várának romjai Bosoród községtől délkeletre, attól 7 kilométerre, egy 823 méter magas sziklás csúcson találhatók. A dákok idején is fontos erődítmény állt itt, mely a Kudzsiri-havasok szívében fekvő fővárosba vezető utat vigyázta. A hegy platóján kialakított, négyszög alakú, 102 méter hosszú és 45 méter széles felső várat a sarkokon négy belső torony védelmezte, egy pedig a legtámadhatóbb keleti fal közepén állt. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kudzsiri-havasok (Surján) – Első, fejezetindító rész

A Kudzsiri-havasok az első hóesés után

A Kudzsiri-havasok az első hóesés után

A Kudzsiri- (Hunyadi-) havasoknak nevezett hegyvidék vagy Sebes-hegység (Muntii Sureanu vagy Muntii Sebes) a Déli-Kárpátok Páring csoportjához tartozó hegység. Legmagasabb pontja a 2130 méteres Péter-csúcs (Varful Iui Patru). A hegység viszonylag alacsony, illetve középmagas csúcsaival nagy területen (1585 km²) helyezkedik el. Mai arculatát a természeti erők (a vízfolyások, az eső és a szél) nagyfokú eróziós tevékenysége alakította ki. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kenyérmező – Hatodik, fejezetzáró rész – Szászsebes

Szászsebes

Szászsebes központja az evangélikus templommal - A vár és a 13. századi Ferences templom

Szászsebes központja az evangélikus templommal – A vár és a 13. századi Ferences templom – GPS: 45,57.6554N 23,35.3985E

Szászsebes Gyulafehérvártól 14 km-re délre, a Sebes folyó partján fekszik. Magyar és román nevét a Sebes víznévről kapta (sebes: gyors). A Vörös-szakadékban 1865-ben Friedrich Wilhelm Schuster evangélikus lelkész bronzkori leleteket tárt fel. Ezeket ma a Cotofeni-kultúra legkorábban leírt leletanyagaként tartják számon. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Kenyérmező – Ötödik rész – Tatárlaka

Tatárlaka

Tatárlaki leletek kinagyított képe

Tatárlaki leletek kinagyított képe

Tatárlaka Gyulafehérvártól 20 km-re délnyugatra található, a Maros folyó bal partján. Alsócsóra községhez tartozik. A település és környéke jelentős régészeti lelőhely. Itt került napvilágra több más lelettel együtt az úgynevezett Tatárlakai lelet, mely a sumer agyagtáblákhoz hasonló piktografikus táblácska és korong (Kr. e. 5000). Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: | Szóljon hozzá most!