Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Bevezető gondolatok – Ötödik, fejezetzáró rész

A Szent László vár, a „Nagyapó”-szikla (Babakáj) és Galambóc vára

A Szent László vár, a „Nagyapó”-szikla (Babakáj) és Galambóc vára

Tulln városától hajóval végigutazhatunk a történelmi úton, a Duna bal partján végig az egykori hun birodalom tájai emlékeztetnek a múltra. Egészen Orsováig érdemes leereszkedni, történelmi emlékhelyek sokasága kárpótol a hosszú útért. Mielőtt az Al-Duna varázslatos vidékét elérnénk, Ó-Moldvától 7 km-re a Lászlóvár emelkedik elénk. Csodálatos látványt nyújt a szemközti Galambóc vára is, valamint a Duna vizéből kiemelkedő Babakáj, a „Nagyapó” – szikla, amelyen valószínűleg török őrtorony volt. A következő nevezetesség Drankó vára, ahol már csak néhány várfal maradványát lehet megfigyelni, mélyen a Duna vizében. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Bevezető gondolatok – Negyedik rész

Krimhilda (Ildikó)

Krimhilda (Ildikó)

Tulln város kérésére Mihail Nogin orosz szobrászművész szoborcsoport formájában állított emléket az egykori találkozás feltételezett színhelyén, a minorita kolostor háta mögötti elhagyatott Duna-parton. Három részből áll: elöl, rusztikus kövön fekvő nyitott bronzkönyv lapjára frissen róva – a bronz lúdtoll még ott hever – olvashatjuk
a Nibelung-ének Tullnról szóló sorait. Mögötte a Hans Muhr által kiképzett szökőkút sugarai nagyobb léptékben megismétlik a nyitott könyv kettős ívét, hogy végül a vízpára mögül, miként a múlt ködéből, felmagasodjék a történelmi látomás: a találkozás.
A balról, Passau felől érkező Kriemhildet Rüdiger von Bechelaren, Osterland őrgrófja és az énekben említett két másik lovag kíséri a jobbról, Hunnia felől várakozó Attila elébe, aki mögött fivére, Buda, s a hun udvarban
száműzetésben élő Dietrich von Bern és Gibich hercegek állnak. A sort Attila kisfia, Csaba zárja, aki fakardját lengetve kíváncsian kandikál ki Gibich köpenye mögül leendő mostohaanyjára. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Meghívó – Csendes csodák – Reményik Sándor

meghívóMeghívó a

Csendes csodák – Reményik Sándor

c. irodalmi fotóalbum bemutatójára

2014. május 30-án, pénteken 17 óra

Helyszín:

Kolozsvár, Sapientia, Óváry-terem

Bemutatja: Dávid Gyula, irodalomtörténész, a könyv lektora;

valamint

Kántor Lajos, irodalomtörténész, az Előszó írója

 

AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN,

2014. június 4-én, szerdán 17 órára

Helyszín:

Farkaslaka, Tamási Áron Hittantererem

Bemutatja a szerzőpáros:

Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál

Vetített-képes előadás

Kategória: Erdély nagyjai, Reményik Sándor | Címke: | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató – Csendes csodák – Reményik Sándor

Váradi Péter Pál — Lőwey Lilla
Erdély ‒ Csendes csodák

Csendes csodák - Reményik Sándor

Csendes csodák – Reményik Sándor

Reményik Sándor Erdély szülötte, a magyar líra kiemelkedő egyénisége. Szerény
életvitele, életfelfogása, a megtapasztalt élet, a család, az Istenhit, a természet szeretete, a
betegség és barátságai tették azzá, akivé lett. A költeményein és könnyein át „a szépség találta meg önmagát”. Ez a szépség tette a kötőt és verseit szerethetővé.

A Csendes csodák című irodalmi fotóalbumunkban bemutatjuk a költő életét,
munkásságát, valamint erdélyi városait: Kolozsvárt és Nagyváradot.

Lektorálta: Dávid Gyula irodalomtörténész, Kolozsvár
Előszó: Kántor Lajos irodalomtörténész, Kolozsvár
Ajánlás: Hantz Lám Irén tanár, Kolozsvár

Az irodalmi fotóalbum az Ünnepi Könyvhéten megtekinthető:
• Kolozsvár, Bánffy-palota, 2014. máj. 29. – jún. 1-ig
• Budapest, Vörösmarty tér, 2014. jún.12. – jún.15-ig

Kereskedelmi ár: 8 300 Ft (118 RON)
Kiadónál: 5 500 Ft (75 RON)

A Polihisztor Könyvesboltban kiadói áron vásárolható (Bp. Múzeum krt. 29.)

Előkészületben: Déli-Kárpátok-Ősvárak 2. (Megjelenik: 2014. október)

Kategória: Erdély nagyjai, Reményik Sándor | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Bevezető gondolatok – Harmadik rész

Bronzba öntött történelem: Attila, hun király és Krimhilda (Ildikó) találkozása két birodalom határán

Bronzba öntött történelem: Attila, hun király és Krimhilda (Ildikó) találkozása két birodalom határán

A legenda szerint Attila halálát követően a hun király két fia hatalmi harcot folytatott. A nyugati népek Aladárt támogatták, mert ő a német Kriemhilde fejedelemasszonytól származott, míg a hunok Csaba mellett álltak. Véres harc kezdődött a két tábor között, melynek végére Csaba és szövetségesei vereséget szenvedtek. Csaba 15000 hun vitézzel Görögországba, majd Szittyaországba vonult. A harcokban sokan meghaltak, a megmaradt hunok, közel 3000-en, Csaba királyfi kérésére a Csigle mezején telepedtek le. Mivel tartottak további támadásoktól, nem hunoknak, hanem székelyeknek nevezték magukat. Később szomszédos népek támadtak a székelyekre. Mikor a harc már-már a székelyek vesztét hozta volna, Csaba királyfihoz imádkoztak és csoda történt. A Hadak Útján (Tejút), az égből egy lovascsapat — élén Csaba királyfival — jelent meg. A támadókat elsöpörve megvédte népét, majd visszatért az örökkévalóságba. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Bevezető gondolatok – Második rész

A „várak királya” (Mikszáth Kálmán) — Vajdahunyad erőssége

Lovagvárból évszázadok alatt vált királyi várrá.

Ahhoz, hogy méltó képet adhassunk múltunk történéseiből, mélyen bele kell abba hatolnunk. A székely néphagyomány erősen kötődik a hun elődök örökségéhez. Magukat a hunok ivadékainak tartják. Ezt a hitet őseiktől örökölték, ősi hagyománynak tartják, s ehhez szívósan ragaszkodnak. Erről írásos emlékeket a 13. évszázad elejéig vezethetünk vissza: nyoma van a legrégibb magyar történetíróknál s emlegetik a későbbiek is. Több száz év óta élénk tudományos vita folyik a székelyek eredete felett, s ez máig sincs végérvényesen lezárva.

Thuróczi János 1488-ban kiadott krónikájában megerősítette a szájhagyományt, s a székelyek sajátjának vélte a rovásírást: „a mi időnkben nem is kételkedik senki benne, hogy a székelyek azoknak a hunoknak a maradékai, akik először jöttek be Pannóniába, és mert az ő népük, úgy látszik, nem keveredett azóta sem idegen vérrel, erkölcseikben is szigorúbbak, a földek felosztásában is különböznek a többi magyartól. Ők még nem felejtették el a szkíta betűket, és ezeket nem is tintával vetik papirosra, hanem botokra vésik be ügyesen, rovás módjára”. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Erdély – Múló idő – Meghívó

Kiállítás Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla szerzőpáros munkáiból.

Helyszín: Veszprém, Polgármesteri Hivatal. 2014. 03.24. 14 óra.

Megnyitja: Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
Méltatja: Némedi Lajos alpolgármester

Erdély - Múló idő - kiállítás

Erdély – Múló idő – kiállítás

 

Kategória: Könyvbemutatók | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1 – Bevezető gondolatok – Első rész

A Retyezát havas csúcsai

A Retyezát havas csúcsai

A Kárpát-medencét ajándékba kaptuk a természettől, honfoglaló őseink segítségével vált hazánkká. Elég ránéznünk a domborzati térképre, hogy megbizonyosodjunk: igen, ez a változatos táj az otthonunk. A Kárpátok koronája csipkézte egykor országunk déli és keleti határvidékét, a magas hegyek ormain ősi, patinás várak falmaradványai és nyomai jelzik romlásukban is egykori fontos szerepüket. A meredek falú szurdokvölgyekben kanyargó utak őrzik eleink küzdelmeit, mint ahogy a hatalmas erdőségek barlangjai az akkori otthont adó meleget. A végtelen havasi legelőkön, az alpesi jellegű, sziklás hegységi vidékeken, a csillogó tengerszemek környékén is megfordultak. Úgy lehetett, ahogy a költő, Váci Mihály képzelte:

Itt néztek szét, lóról leszállva:
– legelőnek jó lesz-e táj?
Itt kezdődött nehéz próbája:
– hazának milyen lenne már;
s az első sátorfa helyére
itt verték az első karót,
s indultak ezer évet késve
a földet és hont foglalók.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Meghívó – Magyar Kultúra Napja – 2014

Meghívó - Magyar Kultúra Napja - 2014

Meghívó – Magyar Kultúra Napja – 2014

Kategória: Könyvbemutatók | Címke: | Szóljon hozzá most!

Déli-Kárpátok – Ősvárak 1. – Előszó

Ezzel a bejegyzéssel kezdjük el a Déli-Kárpátok – Ősvárak 1. – Szórványmagyarság című fotóalbumunk anyagának közlését.

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” (Bethlen Gábor)

“Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” (Bethlen Gábor)

A lelket bizonyos értelemben szomorúvá tevő, mégis: lelket erősítő, az emberben dél-erdélyi utazás vágyát fölébresztő könyvet tart kezében az olvasó. Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla az elmúlt évtizedekben több tucat könyvet adott ki, gyönyörű képekkel, tényszerű, szép és igaz szöveggel ellátva: valamennyit a Székelyföldről.

Az utóbbi időben jelentek meg a báró Orbán Balázs, Wass Albert, Tamási Áron, Áprily Lajos, Kányádi Sándor és Nyirő József: székely nagyjaink életét képekkel bemutató albumaik. E gazdag sorozat végére érve, az Erdélyt hihetetlen részletességgel ismerő szerzőpáros új sorozat első kötetét adja közre. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Déli-Kárpátok - Ősvárak 1. | Címke: , , | Szóljon hozzá most!